Întâlnirea secretarului de stat Ștefan Tinca cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii (Meeting of State Secretary Ștefan Tinca with a US Congress delegation )

Întâlnirea secretarului de stat ªtefan Tinca cu o delegaþie a Congresului Statelor Unite ale Americii (Meeting of State Secretary ªtefan Tinca with a US Congress delegation) - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea secretarului de stat Ștefan Tinca cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii (Meeting of State Secretary Ștefan Tinca with a US Congress delegation) - foto Valentin Ciobîrcă