Vizita ministrului apărării naționale în Republica Slovacă (Romanian Defence Minister’s Visit to the Slovak Republic)

Ministrul Motoc, la Ceremonia desfãºuratã la Muzeul Insurecþiei Naþionale Slovace, din Banská Bystrica (Minister Motoc at the Ceremony held at the Museum of the Slovak National Insurrection from Banská Bystrica ) - foto MApN

Ministrul Motoc, la Ceremonia desfășurată la Muzeul Insurecției Naționale Slovace, din Banská Bystrica (Minister Motoc at the Ceremony held at the Museum of the Slovak National Insurrection from Banská Bystrica ) - foto MApN