Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, împreunã cu ministrul francez al apãrãrii, Jean-Yves Le Drian (Minster of National Defence, Mihnea Motoc, and the French Defence Minister, Jean-Yves Le Drian ) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks ) - foto Valentin Ciobîrcã
Miniștrii român și francez ai apãrãrii, la sediul M.Ap.N. (Romanian and French Defence Ministers, at the MoND headquarters ) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian (Minster of National Defence, Mihnea Motoc, and the French Defence Minister, Jean-Yves Le Drian ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 656 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 793 ori.
Miniștrii român și francez ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Romanian and French Defence Ministers, at the MoND headquarters ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 811 ori.
Cei doi miniștrii ai apãrãrii la Monumentul soldaþilor francezi (Romanian and French Defence Ministers at the Monument of the French Soldiers ) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremoniei desfãșurate în Parcul Cișmigiu (Ceremony held in Ciºmigiu Park) - foto Petricã Mihalache
Ministrul Jean-Yves Le Drian depune o coroanã de flori la Monumentul soldaþilor francezi (Minister Jean-Yves Le Drian lays a wreath at the Monument of the French Soldiers ) - foto Petricã Mihalache
Cei doi miniștrii ai apărării la Monumentul soldaților francezi (Romanian and French Defence Ministers at the Monument of the French Soldiers ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 685 ori.
Aspect din timpul ceremoniei desfășurate în Parcul Cișmigiu (Ceremony held in Cișmigiu Park) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 793 ori.
Ministrul Jean-Yves Le Drian depune o coroană de flori la Monumentul soldaților francezi (Minister Jean-Yves Le Drian lays a wreath at the Monument of the French Soldiers ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 668 ori.
Ministrul Mihnea Motoc depune o coroanã de flori (Minister Mihnea Motoc lays a wreath ) - foto Petricã Mihalache
Ministrul Motoc împreunã cu veterani de rãzboi (Minister Motoc together with the war veterans ) - foto Petricã Mihalache
Ministrul Mihnea Motoc depune o coroană de flori (Minister Mihnea Motoc lays a wreath ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 644 ori.
Ministrul Motoc împreună cu veterani de război (Minister Motoc together with the war veterans ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 834 ori.