Dialog Strategic româno - polonez pe teme de securitate și apărare (Romanian-Polish Strategic Dialogue on Security and Defence)

Delegaþia polonezã condusã de Marek Zió³kowski, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, ºi Tomasz Szatkowski, subsecretar de stat în Ministerul Apãrãrii la Dialogul Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The Polish delegation headed by Marek Zió³kowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Foreign Affairs and Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Defence)

Delegația poloneză condusă de Marek Ziółkowski, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și Tomasz Szatkowski, subsecretar de stat în Ministerul Apărării la Dialogul Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The Polish delegation headed by Marek Ziółkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Foreign Affairs and Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Defence)