Dialog Strategic româno - polonez pe teme de securitate și apărare (Romanian-Polish Strategic Dialogue on Security and Defence)

Conducerile celor douã delegații la cea de-a VI-a rundã a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(Leadership of the two delegations at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)

Conducerile celor două delegații la cea de-a VI-a rundă a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(Leadership of the two delegations at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)