Vizita în România a comandantului Comandamentului Aliat pentru Transformare (Commander of Allied Command Transformation Visits Romania)

Dicuțiile oficiale dintre ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, și comandantul ACT, generalul Denis Mercier - foto Valentin Ciobircã
(Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc and General Denis Mercier, ACT Commander)

Dicuțiile oficiale dintre ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și comandantul ACT, generalul Denis Mercier - foto Valentin Ciobircă
(Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc and General Denis Mercier, ACT Commander)