Manifestări dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Lerești și Mateiaș (Military Ceremonies at Lerești and Mateiaș Marking World War 1 Centenary)

Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã 
ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Otilia Sava, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcã
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică
și creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcă
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)