Manifestări dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Lerești și Mateiaș (Military Ceremonies at Lerești and Mateiaș Marking World War 1 Centenary)

Manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)

Manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)