Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and EDA Chief Executive Jorge Domecq)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(The two delegations during the official talks)
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and EDA Chief Executive Jorge Domecq)
Vizualizat: 468 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(The two delegations during the official talks)
Vizualizat: 487 ori.