Vizita la M.Ap.N. a directorului executiv al EDA (Meeting of Minister Mihnea Motoc Jorge Domecq, EDA Chief Executive)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and EDA Chief Executive Jorge Domecq)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and EDA Chief Executive Jorge Domecq)