Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită oficială la Berlin (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, on Official Visit in Berlin)

Ministrul apãrãrii naþionale și ministrul german al apãrãrii depun o coroanã de flori la monumentul eroilor  - foto Bundeswehr/Grauw

Ministrul apărării naționale și ministrul german al apărării depun o coroană de flori la monumentul eroilor - foto Bundeswehr/Grauw