Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită oficială la Berlin (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, on Official Visit in Berlin)

Primirea ministrului apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc de cãtre ministrul german al apãrãrii, Ursula von der Leyen - foto Bundeswehr/Grauwinkel

Primirea ministrului apărării naționale, Mihnea Motoc de către ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen - foto Bundeswehr/Grauwinkel