Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită oficială la Berlin (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, on Official Visit in Berlin)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc și ministrul german al apãrãrii, Ursula von der Leyen - foto Bundeswehr/Grauwinkel 
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the German Defence Minister, Ursula von der Leyen)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc și ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen - foto Bundeswehr/Grauwinkel
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the German Defence Minister, Ursula von der Leyen)