Întrevedere cu ministrul olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale (Official Meeting of Romanian and Dutch Ministers of Defence)

Primirea ministrului olandez al apãrãrii, la sediul Ministerului Apãrãrii Naționale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official reception of the Dutch defence minister at the defence ministry)

Primirea ministrului olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official reception of the Dutch defence minister at the defence ministry)