Întrevedere cu ministrul olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale (Official Meeting of Romanian and Dutch Ministers of Defence)

Ministrul olandez al apãrãrii trece în revistã garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(The Dutch minister of defence reviews the guard of honor)

Ministrul olandez al apărării trece în revistă garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(The Dutch minister of defence reviews the guard of honor)