Întrevedere cu ministrul olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale (Official Meeting of Romanian and Dutch Ministers of Defence)

Semnarea documentelor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing official documents)

Semnarea documentelor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing official documents)