Întrevedere cu ministrul olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale (Official Meeting of Romanian and Dutch Ministers of Defence)

Aspect din timpul declarațiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two ministers during press statements)

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The two ministers during press statements)