Primele avioane românești F-16 Fighting Falcon, la Baza 86 Aeriană din Borcea (Photos from the ceremony)

Primirea oficialã a miniștrilor român și portughez ai apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Official reception of the Romanian and Portuguese defence ministers)

Primirea oficială a miniștrilor român și portughez ai apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Official reception of the Romanian and Portuguese defence ministers)