Întrevederea ministrului apărării naționale cu președintele Comitetului de Coordonare a SEDM (Defence Minister Meets the Chairman of SEDM Steering Committee)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc și preºedintele Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Miniºtrilor Apãrãrii  din Europa de Sud-Est  (SEDM-CC), ambasadorul Hüseyin Müftüoğlu - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc and the Chairman of SEDM-CC, Ambassador Hüseyin Müftüoğlu)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc și președintele Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM-CC), ambasadorul Hüseyin Müftüoğlu - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc and the Chairman of SEDM-CC, Ambassador Hüseyin Müftüoğlu)