Ministrul apărării naționale la Reuniunea SEDM din Italia ( Minister Mihnea Motoc at South-East Europe Defence Ministerial)

Aspect din timpul Reuniunii miniºtrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est - foto M.Ap.N.
(Working session at the South-East Europe Defence Ministerial)

Aspect din timpul Reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est - foto M.Ap.N.
(Working session at the South-East Europe Defence Ministerial)