Vizită de lucru la Centrul medical de diagnostic și tratament al Armatei ”Academician dr.Ștefan Milcu”

Ministrul apãrãrii naționale împreunã cu o pacientã - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale împreună cu o pacientă - foto Valentin Ciobîrcă