Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (The Meeting of NATO Ministers of Defence)

Fotografia de grup a participanților la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din þãrile membre ale NATO (Group photo at the Meeting of NATO Ministers of Defence)

Fotografia de grup a participanților la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (Group photo at the Meeting of NATO Ministers of Defence)