Activități dedicate sărbătoririi centenarului Primului Război Mondial, la Târgu-Jiu (Activities dedicated to the celebration of First World War Centenary, at Târgu-Jiu)

Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã 
ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Otilia Sava,  la activitãțile dedicate sãrbãtoririi centenarului Primului Rãzboi Mondial, din Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu (State Secretary for Liaison with the Parliament, Public Information and Increase of Personnel’s Life Quality,  Otilia Sava, at the activities dedicated to the celebration of First World War Centenary, in the Park of the Endless Column, Târgu-Jiu ) - foto Eugen Mihai

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică
și creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava, la activitățile dedicate sărbătoririi centenarului Primului Război Mondial, din Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu (State Secretary for Liaison with the Parliament, Public Information and Increase of Personnel’s Life Quality, Otilia Sava, at the activities dedicated to the celebration of First World War Centenary, in the Park of the Endless Column, Târgu-Jiu ) - foto Eugen Mihai