Campania de donare de sânge ”Donez din dragoste de țară”

Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, pregãtindu-se sã doneze sânge - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, pregătindu-se să doneze sânge - foto Valentin Ciobîrcă