Campania de donare de sânge ”Donez din dragoste de țară”

Ministrul apãrãrii naționale doneazã sânge la Centrul de Transfuzie Sanguinã al M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale donează sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă