Întâlnirea ministrului apărării naționale cu șeful Biroului Securității Naționale al Poloniei (Defence Minister Meets the Head of the National Security Bureau of Poland)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu ºeful Biroului Securitãþii Naþionale al Poloniei, Pawel Soloch - foto Valentin Ciobircã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc and the Head of the National Security Bureau of Poland, Pawel Soloch)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu șeful Biroului Securității Naționale al Poloniei, Pawel Soloch - foto Valentin Ciobircă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc and the Head of the National Security Bureau of Poland, Pawel Soloch)