Întâlnirea ministrului apărării naționale cu șeful Biroului Securității Naționale al Poloniei (Defence Minister Meets the Head of the National Security Bureau of Poland)

Convorbiri oficiale dintre cele douã delegații - foto Valentin Ciobîrcã
(The two delegations during the official talks)

Convorbiri oficiale dintre cele două delegații - foto Valentin Ciobîrcă
(The two delegations during the official talks)