Activitatea de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie “Rovine” (Self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)

Aspect din timpul activitatãții de autoevaluare a Brigãzii 2 Infanterie “Rovine” - foto Valentin Ciobîrcã
(Self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)

Aspect din timpul activitatății de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie “Rovine” - foto Valentin Ciobîrcă
(Self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)