Activitatea de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie “Rovine” (Self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)

Șeful Statului Major General la activitatea de autoevaluare a Brigãzii 2 Infanterie “Rovine” - foto Valentin Ciobîrcã
(The Chief of General Staff  at the self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)

Șeful Statului Major General la activitatea de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie “Rovine” - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chief of General Staff at the self-evaluation activity of 2 “Rovine” Infantry Brigade)