GALA LAUREAȚILOR 2016

Ministrul apãrãrii naționale se adreseazã sportivilor - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale se adresează sportivilor - foto Eugen Mihai