Acțiuni ale militarilor pentru înlăturarea efectelor căderilor masive de zăpadă

Militari deszãpezind trotuare în Capitalã - foto Valentin Ciobîrcã

Militari deszăpezind trotuare în Capitală - foto Valentin Ciobîrcă