Acțiuni ale militarilor pentru înlăturarea efectelor căderilor masive de zăpadă

Militari în misiune de deszãpezire - foto Valentin Ciobîrcã

Militari în misiune de deszăpezire - foto Valentin Ciobîrcă