Acțiuni ale militarilor pentru înlăturarea efectelor căderilor masive de zăpadă

Militarii deszãpezesc drumurile din zona Topraisar - foto M.Ap.N.

Militarii deszăpezesc drumurile din zona Topraisar - foto M.Ap.N.