Autoevaluarea activității Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare

Discursul secretarului de stat Mircea Duºa - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul secretarului de stat Mircea Dușa - foto Valentin Ciobîrcă