Întrevederea ministrului român al apărării naționale cu ambasadorul Marii Britanii la București (Meeting of the Defence Minister with the Ambassador of the United Kingdom to Bucharest)

Aspect din timpul întrevederii ministrului român al apãrãrii naționale cu ambasadorul Marii Britanii la București - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting of the Romanian defence minister with the ambassador of the UK to Bucharest)

Aspect din timpul întrevederii ministrului român al apărării naționale cu ambasadorul Marii Britanii la București - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting of the Romanian defence minister with the ambassador of the UK to Bucharest)