Întrevederea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Germaniei în România (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Germany to Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Leº, alãturi de Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei în România - foto MApN
(The Minister of National Defence Gabriel Leº and the Ambassador of Germany to Bucharest, H.E. Cord Meier-Klodt)

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, alături de Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei în România - foto MApN
(The Minister of National Defence Gabriel Leș and the Ambassador of Germany to Bucharest, H.E. Cord Meier-Klodt)