Sportivii din ”lotul Invictus” sunt în primul cantonament de pregătire (” Invictus Team România” at Their First Training Cantonment)

Cei 33 de sportivi din lotul extins al echipei care va reprezenta România la Jocurile Invictus Toronto 2017 se aflã, în primul cantonament de pregãtire - foto Eugen Mihai
(The 33 sportsmen of the extended team that will represent Romania at the Invictus Toronto 2017 carry out their first cantonment)

Cei 33 de sportivi din lotul extins al echipei care va reprezenta România la Jocurile Invictus Toronto 2017 se află, în primul cantonament de pregătire - foto Eugen Mihai
(The 33 sportsmen of the extended team that will represent Romania at the Invictus Toronto 2017 carry out their first cantonment)