Președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizită la M.Ap.N. (Visit in Romania of the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC) )

Preºedintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizitã la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
(The Chairman of the European Union Military Committee on official visit at the Ministry of National Defence)

Președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizită la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chairman of the European Union Military Committee on official visit at the Ministry of National Defence)