Președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizită la M.Ap.N. (Visit in Romania of the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC) )

Întrevedere a ministrului apãrãrii naþionale, Gabriel Leº, cu preºedintele Comitetului militar al Uniunii Europene, generalul Mikhail Kostarakos - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Leº, during the meeting with General Mikhail Kostarakos, the Chairman of the European Union Military Committee)

Întrevedere a ministrului apărării naționale, Gabriel Leș, cu președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, generalul Mikhail Kostarakos - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș, during the meeting with General Mikhail Kostarakos, the Chairman of the European Union Military Committee)