Președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizită la M.Ap.N. (Visit in Romania of the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC) )

Întrevedere a șefului Statului Major General  cu preºedintele Comitetului militar al Uniunii Europene - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting of the Chief of General Staff with the Chairman of the European Union Military Committee)

Întrevedere a șefului Statului Major General cu președintele Comitetului militar al Uniunii Europene - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting of the Chief of General Staff with the Chairman of the European Union Military Committee)