Președintele Comitetului militar al Uniunii Europene, în vizită la M.Ap.N. (Visit in Romania of the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC) )

Aspect din timpul declarațiilor comune de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two officials during the press statements)

Aspect din timpul declarațiilor comune de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The two officials during the press statements)