Șeful SMG în vizită oficială în Ucraina (Visit of the Chief of General Staff in Ukraine)

Generalul Nicolae Ciucã, ºeful Statului Major General, alãturi de omologul sãu ucrainean, generalul de armatã Viktor Muzhenko - foto MApN
(General Nicolae Ciucã, chief of General Staff and his Ukrainian counterpart, Army General Viktor Muzhenko)

Generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General, alături de omologul său ucrainean, generalul de armată Viktor Muzhenko - foto MApN
(General Nicolae Ciucă, chief of General Staff and his Ukrainian counterpart, Army General Viktor Muzhenko)