Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Republicii Polone la București (The Defence Minister Meets the Ambassador of Poland to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã (Official talks.)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă (Official talks.)