Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Turciei la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Turkey to Bucharest)

Aspect din timpul întrevederii oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(The official meeting)

Aspect din timpul întrevederii oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(The official meeting)