Reuniune a Comitetului Mixt romāno - american, la București (Meeting of the U.S.-Romania Joint Committee in Bucharest)

Aspect din timpul reuniunii Comitetului Mixt româno - american de la Palatul Cercului Militar Național, din București - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting of the U.S.- Romania Joint Committee in Bucharest)

Aspect din timpul reuniunii Comitetului Mixt romāno - american de la Palatul Cercului Militar Național, din București - foto Valentin Ciobīrcć
(Meeting of the U.S.- Romania Joint Committee in Bucharest)