Reuniune a Comitetului Mixt româno - american, la București (Meeting of the U.S.-Romania Joint Committee in Bucharest)

Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, Mircea Dușa, și generalul de brigadã Dawne Deskins, director adjunct pentru cooperare ºi apãrare antirachetã din cadrul EUCOM - foto Valentin Ciobîrcã
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Mircea Dușa, and Brigadier General Dawne Deskins, the Deputy Director of Partnering and Missile Defense, United States European Command)

Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Mircea Dușa, și generalul de brigadă Dawne Deskins, director adjunct pentru cooperare și apărare antirachetă din cadrul EUCOM - foto Valentin Ciobîrcă
(State Secretary for Defence Policy and Planning, Mircea Dușa, and Brigadier General Dawne Deskins, the Deputy Director of Partnering and Missile Defense, United States European Command)