Întâlnire între ministrul apărării naționale și adjunctul Secretarului General al NATO pentru investiții în domeniul apărării (Defence Minister’s Meeting with the NATO Assistant Secretary General for Defence Investment)

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Leș, și adjunctul Secretarului General al NATO pentru investiþii în domeniul apãrãrii, Camille Grand - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș and Camille Grand, NATO Assistant Secretary General for Defence Investment)

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, și adjunctul Secretarului General al NATO pentru investiții în domeniul apărării, Camille Grand - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș and Camille Grand, NATO Assistant Secretary General for Defence Investment)