Întâlnire între ministrul apărării naționale și adjunctul Secretarului General al NATO pentru investiții în domeniul apărării (Defence Minister’s Meeting with the NATO Assistant Secretary General for Defence Investment)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)