Întrevederea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Statului Israel la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Israel to Bucharest)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)