Întâlnirea ministrului apărării cu ambasadorul Republicii Slovenia la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Slovenia to Bucharest)

Întâlnirea ministrului apãrãrii cu ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting of the defence minister with the ambassador of Slovenia to Bucharest)

Întâlnirea ministrului apărării cu ambasadorul Republicii Slovenia la București - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting of the defence minister with the ambassador of Slovenia to Bucharest)